Nu orkaan Isaac precies op kers ligt om New Orleans te raken, is er alle reden om Randy Newman’s Louisiana 1927 nog maar eens te draaien.

Toeval of niet, maar ook American Songwriter besteedt aandacht aan dat nummer en  intoduceert de tekst en de achtergronden ervan nog maar eens op de website.

Het maakt ook meteen duidelijk wat Newman’s persoonlijke belang was bij het schrijven van die klassieker:www.americansongwriter.com/2012/08/randy-newman-louisiana-1927