In 2020 steeg de omzet van de Nederlandse muziekindustrie met 9,8 procent tot een totaal van 255,8 miljoen euro.

Die groei is aanmerkelijk minder dan de groei over 2019, die in dat jaar 12,7 procent bedroeg.

Het marktaandeel van streaming steeg overigens flink door met een toename van 15, 6 procent. Het totaal aan streaming bestede bedrag steeg van 160,6 miljoen in 2019 tot 185,6 miljoen in 2020.

Het aandeel van mobiel luisteren nam nog veel sterker toe, namelijk met 36 procent, al blijft die soort muziekverkoop een niche: van 0,4 miljoen naar 0,6 miljoen.

Ook de categorie singles, dvd’s en overig steeg, zij het marginaal: met 4,2 procent ging het totaalbedrag van 2,4 miljoen naar 2,5 miljoen.

De categorie downloads liep verhoudingsgewijs een grote klap op: de verkoop ervan zakte namelijk in met 25,2 procent van 4,1 naar 3,1 miljoen.

De cd kwam echter als de  grootste verliezer uit de bus, inmiddels bijna een traditie: de verkoop daarvan zakte in met 25, 9 procent van 22, 8  naar 16, 9 miljoen.

Vinyl profiteerde daar voor een gedeelte van, want die muziekdragers stegen van 15,4 naar 17,1 miljoen euro, een stijging van elf procent.

Overigens moet daarbij worden aangetekend, dat de vinylkopers vooral mannen zijn van 35 jaar of ouder, dus jongeren streamen blijkbaar massaal.

Vrder is er ook nog goed nieuws: de Nederlandse muziekmarkt staat wereldwijd op de tiende plaats van de lijst die de International Federation for the Phonographic Industry opstelde voor 2020.