In de stortvloed van bekend geworden programmapunten van het te vormen kabinet Rutte-Asscher zijn ook er ook die over cultuur gaan.

Onder het goede nieuws valt zonder meer, dat de verhoging van het btw-tarief op de podiumkunsten naar 21 procent wordt teruggedraaid. Het gaat terug naar het oude tarief van zes procent, het percentage voor levensbehoeften.

Dat is vanwege het uitgangspunt dat cultuur bereikbaar moet blijven. De VVD ziet dus opeens het nut in van linkse hobby’s…