elke dinsdagavond van 20:00 - 22:00 op RTV Katwijk op 106.8FM en via deze site


Uitzending gemist

Category: Dossier Gehoorschade (Page 1 of 2)

Koffie na concert slecht?

Een nieuwe wetenschappelijk onderzoek lijkt aan te tonen, dat het drinken van koffie op de dag na een concert slecht is voor het gehoor.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door het University Auditory Sciences Laboratory van de Canadese McGill University en gepubliceerd in een tijdschrift met de op zijn minst bijzondere naam JAMA Otolaryngol Head Neck Surgery, staan de uitkomsten van proeven waarbij vrouwelijke albinocavia’s werden blootgesteld aan cafeïne, een constante toon van 110 decibel of beide.

Bij de albinocaviaatjes die het ongeluk hadden beide te moeten verduren, herstelde het gehoor zich veel langzamer dan bij beide andere groepen.

In het vijftien dagen durende onderzoek bleek, dat de het gehoor van de groep die alleen onderworpen was geweest, bijna volledig was hersteld. Zij ondervonden alleen nog gehoorschade binnen de frequentie van 20 kHz.

De groep die zowel cafeïne als geluid toegediend had gekregen, had gehoorproblemen in de frequenties van acht, zestien en 25 kHz. Bovendien werd dit na vijftien dagen nog erger.

Het verband met concerten is duidelijk, omdat die meestal een geluid produceren van tussen de 100 en 120 decibel.

Dee geluidsproef werd overigens heel aequaat Acoustic Overstimulation Events genoemd: Continue reading

De WHO: zet die koptelefoon zachter!

De World Health Organization van de Verenigde Naties vreest dat miljoenen jongeren over de hele wereld gehoorverlies zullen oplopen door het luisteren naar harde muziek.

In landen met gemiddelde en hoge inkomens luistert ongeveer de helft van alle mensen tussen de twaalf en 35 jaar naar zulke harde muziek dat het onveilig is, terwijl ongeveer veertig procent van hen in discotheken, cafés en sportwedstrijden wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die schade veroorzaken.

De WHO stelt, dat een volume van meer dan 85 decibel gedurende acht uur schadelijk is, maar dat 100 decibel al schadelijk is blootstelling van een kwartier.

Daarom zouden jongeren pauzes moeten inlassen terwijl ze luisteren, het volume van hun telefoon of iPod maximaliseren en er niet langer dan een uur per dag naar luisteren.

Voor vrouwen is er een alternatief: in 2014 was er al een studie die stelde dat koffie dat het risico op tinnitus zou kunnen worden teruggedrongen door het drinken van koffie.

Uit een proef bleek, dat een hoge inname van cafeïne voor hen een lager risico op deze niet-omkeerbare, uiterst hinderlijke gehoorschade zou kunnen opleveren.

Vrouwen die per dag 450 tot 599 milligram cafeïne consumeerden (dus: drie tot vier kopjes koffie), liepen vijftien procent minder kans op gehoorschade.

Vrouwen die meer dan 600 milligram tot zich namen, liepen 21 procent minder kans tinnitus te krijgen. Ook andere voedingsstoffen als thee en chocolade bevatten trouwens cafeïne.

De eerste auteur van de studie, dr. Jordan T. Glicksman van de universiteit van Western Ontario, relativeerde de uitslag van de studie echter, zeggend dat je niet de conclusie kunt trekken dat cafeïne een geneesmiddel is voor tinnitus: Continue reading

Convenant beperking gehoorschade getekend

Op vrijdag 14 februari is het convenant ‘Preventie gehoorschade muzieksector’ getekend door de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM), de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en staatssecretaris Martin van Rijn namens het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Het convenant is het vervolg op afspraken die VVEM, VNPF en de Nationale Hoorstichting in 2011 maakten. De Nationale Hoorstichting ondertekende het convenant echter niet, doordat zij de erin verwoorde maatregelen niet ver genoeg vond gaan. Dat is zeer begrijpelijk, want de geluidslimiet blijft 103 dB(A), gemeten over gemiddeld vijftien minuten.

In september van het afgelopen jaar schoof wel het ministerie van VWS aan als gesprekspartner, maar het heeft weinig tot niets bereikt. Het voortel van het ministerie de geluidslimiet terg te brengen Continue reading

PvdA: minder lawaai in discotheek

De PvdA heeft bij monde van Kamerlid Agnes Wolbert gepleit voort een maximaal aantal decibellen in discotheken en andere uitgaansgelegenheden.

In Metro zegt ze, dat ter controle elke uitgaansgelegenheid een decibelmeter moet hebben. Ze vraagt minister Schippers van Volksgezondheid maatregelen te nemen. Doel is het tegengaan van gehoorschade bij jongeren.

Wolbert zegt te zijn geschrokken van cijfers uit een op maandag 27 mei gepubliceerd onderzoek van de Nationale Hoorstichting. Daaruit blijkt dat het gehoor van Nederlandse jongeren verder is verslechterd. Van de jongeren die de hoortest deden op de al langer bestaande website www.oorcheck.nl , scoorde maar liefst 38 procent onvoldoende of slecht.

Dat is een sterke toename, want twee jaar geleden was dat nog dertig procent. De oorzaak voor die stijging is harde muziek, of dat nu muziek in uitgaansgelegenheden is of op mp3-spelers.

Wolbert realiseert zich, wat die jongeren veelal te laat beseffen: gehoorschade als gevolg van harde muziek kan niet worden genezen. Zij vreest dat opgroeiende generaties met grote sociale en maatschappelijke problemen te kampen krijgen door gehoorschade.
Juist doordat jongeren zich daarvan onvoldoende rekenschap geven, wil Wolbers een wettelijke norm van maximaal honderd decibel instellen. De decibelmeter moet de jongeren tegelijkertijd laten zien hoe hard de muziek daadwerkelijk staat.

Het is nieuw initiatief in een proces dat langzaam gaat: twee jaar geleden sprak de Hoorstichting al samen met brancheverenigingen van evenementen, festivals en poppodia af dat muziek niet langer dan vijftien minuten achter elkaar boven de 103 decibel mag uitkomen. Het betreft hier echter een convenant en geen wet,zodat er geen sancties staan op overtreding van die afspraak.

Op donderdag 30 mei debatteert de Tweede Kamer minister Schippers over het voorkomen van ziekten en/of gezondheidsschade.

Als je nog argumenten nodig hebt die Wolberts idee ondersteunen, vind je die in de categorie Dossier Gehoorschade.

Volumebegrenzers op muziekspelers

Vanaf vandaag moeten MP3-spelers en smartphones een volumebegrenzer hebben.

EU-regelgeving schrijft voor dat deze apparaten standaard op maximaal 85 decibel moeten staan. Dat is even hard als druk stadsverkeer.

Harder is schadelijk voor het gehoor, al is dat afhankelijk van hoe lang iemand daarnaar luistert.

De nieuwe modellen kunnen overigens wel harder, al verschijnt dat een waarschuwing op het scherm.

Eerdere berichten over volume en gehoorschade vind je in de categorie Dossier Gehoorschade.

Oren oudere muzikanten slim

Langdurig op het podium staan leverde steevast gehoorverlies op, in ieder geval in de tijd dat er nog geen op maat gemaakte in ear-monitoren waren.

Toch blijkt uit een onderzoek van het Auditory Neuroscience Laboratory van de Canadese Northwestern’s University onverwacht dat oudere muzikanten het geluid van muziek net zo goed en net zo snel horen als jonge collega’s. Bovendien doen zij dat sneller dan leeftijdsgenoten die geen muziek maken.

De onderzoekers concluderen dat Continue reading

Coldplay’s Chris Martin in campagne gehoorschade

Dat Chris Martin een van de boegbeelden wordt van en Engelse campagne ter voorkoming van gehoorschade, is niet alleen betrokkenheid bij anderen.

De zanger/toetsenist/gitarist heeft in een interview met de Daily Mail onthuld al tien jaar tinnitus te hebben, die uiterst pijnlijke en niet te genezen ziekte die voortkomt uit te lang luisteren naar te harde muziek: Continue reading

Vlaamse campagne tegen gehoorschade

De Vlaamse regering lanceert een campagne over gehoorschade.

‘Help ze niet naar de tuut’ brengt onder de aandacht dat vanaf 2013 nieuwe geluidsnormen gelden voor muziekactiviteiten. Vlak voor de zomerfestivals wordt de campagne geïntensiveerd.

www.helpzenietnaardetuut.be geeft informatie over oorzaken en gevolgen van gehoorschade én tips om de oren te beschermen.

Bovendien kunnen bezoekers hun luistergedrag testen en zo vaststellen welk risico ze lopen op gehoorschade.

In Vlaanderen woedt al langer een bij tijden fanatieke discussie over geluidsvolumes bij concerten, in clubs en op festivals.

Vanaf volgens jaar gelden in Vlaanderen drie verschillende limieten: 85 dB, 95 dB en 100 dB.

Eerdere berichten over gehoorschade in Vlaanderen en Nederland vind je in de categorie Dossier Gehoorschade.

Vlaanderen zorgt beter voor oren dan Nederland.

Vlaanderen heeft vanaf vandaag wetgeving die het geluidsniveau reglementeert in openbare gelegenheden. Tot dusver was de wetgeving rond geluid in Vlaanderen gebaseerd op de milieuwetgeving, dus op de hinder die mensen ondervonden van te veel ‘burengerucht’. Onder invloed van een publiek debat over de schade die te hoge volumes op onder meer festivals het gehoor toebrengen, werd de bestaande grondig aangepast aan de realiteit.

Dit jaar is naar goed poldergebruik een overgangsjaar, maar vanaf 2013 wordt er ook gehandhaafd en dus gestraft.

Daarmee is Vlaanderen eens tuk verder dan Nederland, waar het tot nu toe niet verder kwam dan overleg en een convenant…..

Geluid is in Vlaanderen in drie categorieën onderverdeeld, waarbij de gestelde eisen steeds strenger worden: Continue reading

Kindamuzik: gegevens gehoorschade op een rijtje

Bij Kippenvel werken we al een tijd aan een uitgebreid dossier, maar er kan niet genoeg aandacht zijn voor gehoorschade en gevolge van te harde muziek.

Alleen daarom al is het goed dat Kindamuzik er nu ook een veelomvattend dossier over op de site heeft gezet.

Daarin wordt ingegaan op diverse deelonderwerpen als en worden misverstanden uit de weg geruimd voor degenen die zichzelf in slaap wiegen.

Daarbij is dus vanzelfsprekend ook aandacht voor oordoppen en of die werken.

Ook geen zin in de audicien? Continue reading

« Older posts