Sander Dekker, de nieuwe staatssecretaris van Cultuur, heeft ontkennend geantwoord op vragen van de SP en D66 het schrappen van de subsidie voor het Metropole Orkest te herzien.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk vroeg de staatssecretaris of hij de ‘frictiekosten’ die het opheffen van het Metropole Orkest met zich mee brengen, kunnen worden omgezet in subsidie. Daaraan zou de voorwaarde kunnen worden gesteld, dat het orkest op eigen kracht zou moeten kunnen blijven bestaan.

Ook een motie van D66 met het verzoek de subsidie van het orkest te heroverwegen en een voorstel van het Metropole Orkest zelf 3,5 miljoen euro subsidie toe te kennen, de helft van het huidige bedrag, wees Dekker af.

Als gevolg daarvan dreigt het Metropole Orkest per 1 augustus 2013 te worden opgeheven.

Wij vragen ons af of toekening van een of twee Grammy’s in februari 2013 in de categorieën Best Jazz Vocal Album en Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist(s) misschien alsnog tot een beleidswijziging zou kunnen leiden. Dat zou nog een symboolpolitiek zijn…

In beide gevallen zijn de nominaties voor het live-album dat het orkest maakte met Al Jarreau.

Het Metropole Orkest heeft al eerder twee Grammy’s gewonnen en werd los daarvan nog tien keer genomineerd.