Wij blazen niet de loftrompet tot de overwinning binnen is, maar als de voortekenen ons niet bedriegen staat er iets moois te gebeuren: het Metrople orkest wordt vrijwel zeker gered, zij het op het laatste nippertje.

In de Tweede Kamer hebben de fracties van VVD en PvdA de koppen bij elkaar gestoken en zijn met een alternatief gekomen voor de voorgenomen subsidiestop voor het orkest en de daaruit voortvloeiende opheffing.

De twee regeringsfracties willen dat het orkest niet alleen de negen miljoen euro krijgt die als frictiekosten ter beschikking waren gesteld, maar nog zeven miljoen meer. Met die zestien miljoen euro moet het Metropole orkest zich kunnen bedruipen tot 2017.

Dat veronderstelt dan wel dat het orkest erin slaagt dat bedrag te verdubbelen met eigen inkomsten, want ook dat bedrag is de helft van de subsidie van voorheen.

De VVD en de PvdA vinden dat dit geld moet komen uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: staatssecretaris Dekker beheert de mediabegroting en fourneert die negen miljoen, terwijl minister Bussemaker de cultuurbegroting bestiert en zeven miljoen ter beschikking mag stellen.

Wij zijn daar helemaal voor, al laten de fracties het voorlopig aan de bewindslieden over om ervoor te zorgen zij dat elders bezuinigen om die zeventien miljoen vrij te maken.

Zo zijn SP en D66 blij met het initiatief. Tenslotte diende ook SP’er Van Dijk een motie in tot behoud van het orkest. D66 wil echter ook weten hoe de dekking van die verschuiving wordt gerealiseerd.

Na 2017 moet het orkest volgens de PvdA-fractie op eigen benen kunnen staan of eventueel opnieuw subsidie aanvragen. Dat is politiek ooki makkelijk te verkopen, want dat is net na deze kabinetsperiode, als dit kabinet erin slaagt de rit wél uit te zitten…

Eerder op diezelfde dinsdag 18 december bood het Metropole Orkest een delegatie Tweede Kamerleden ruim 35.000 handtekeningen aan van sympathisanten.

Misschien hebben die ook wel geholpen. Tekenen kan volgens ons nog altijd geen kwaad:http://petities.nl/petitie/voorkom-dat-het-metropole-orkest-verdwijnt

Ook nog steeds leuk is het Metropolenmeldpunt:

www.facebook.com/emileroemer/posts/101615050008782

En tenslotte zijn vrienden ook een groot goed:

www.metrofriends.nl