Polly Samson en haar man David Gilmour hebben op twitter een frontale aanval geopend op Roger Waters.

Het echtpaar vindt al langer dat Water vijandig staat tegenover Israël, maar beschuldigt hem er nu opnieuw van ‘antisemitic to (his) rotten core’ te zijn.

Daarvoor is ook wel reden, want Waters laat zich al minstens tien in krasse taal uit over hoe Israël de Palestijnen het leven zuur maakt, terwijl hij recent ook zonder enige nuancering de kant van Rusland koos na de inval van dat land in Oekraïne.

Dat doet hij opnieuw in een interview met de Berliner Zeitung van 4 februari jl..

Met de inhoud daarvan is hij het zonder enig voorbehoud eens, want hij bedankt de krant voor haar moed om hem aan het woord te laten en zet het vraaggesprek in vertaling op zijn site.

Daarin noemt hij de belangrijkste reden voor het leveren van wapens aan Oekraïne de winsten voor de wapenindustrie, vraagt hij zich onder meer af of Putin een grotere gangster is dan Joe Biden ‘en allen die de leiding hadden in de Amerikaanse politiek sinds de Tweede Wereldoorlog.’ Ook zegt hij:  Putin viel toch niet Vietnam binnen of Irak, of wel?’

Ook suggereert hij dat er nazi’s zijn in Oekraïne, dat de Russische invasie is uitgelokt en dat iedereen in het westen is gehersenspoeld door de westerse media en vergelijkt hij Israël met nazi-Duitsland:

Samson tweette niet alleen daarover iets, maar somde ook Waters andere eigenschappen even op: ‘Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching, misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense.’

Water antwoordde daarop met een verklaring waarin hij Samson’s uitlatingen ‘incendiary and wildly inaccurate’ (opruiend en erg inaccuraat) noemde en zei ze geheel af te wijzen. Ook zou hij advies inwinnen over de inhoud van haar beweringen, op die manier suggererend dat hij juridische stappen overweegt.

David Gilmour kan daarop blijkbaar niet wachten, want hij retweette dat oordeel met als commentaar ‘every word (is) demonstrably true’.

Of het hierbij blijft tussen deze gezworen vijanden, of dat ze elkaar binnenkort voor de rechter treffen? We wachten af…

Eerdere berichten over David Gilmour en Rogers Waters vind je in de categorie Nieuws.