Mark Chapman, de moordenaar van John Lennon, heeft weer een verzoek ingediend  tot invrijheidsstelling.

Dat was de twaalfde keer en net als die eerdere elf keren is zijn verzoek om gratie afgewezen door de commissie die daarover gaat.

Naar de redenen blijft het overigens gissen, want de commissie heeft nog geen verslag gepubliceerd van de zitting waarop Chapman zijn verzoek kon toelichting, noch over de concrete gronden waarop de weigering is gebaseerd.

Hij heeft overigens recht elke twee jaar zo’n verzoek te doen: de volgende keer is februari 2024.

Eerdere berichten over de gratieverzoeken van Mark Chapman en over John Lennon vind je in de categorie Nieuws.