elke dinsdagavond van 20:00 - 22:00 op RTV Katwijk op 106.8FM en via deze site


Uitzending gemist

Category: Dossier Bezuinigingen op cultuur en BTW-verhoging podiumkunsten (Page 2 of 6)

Lowlands ouderwets snel uitverkocht

Op zaterdag 4 februari startte de verkoop van kaarten voor Lowlands om 11:00 uur.

Voor een uur ’s middags waren alle kaarten voor de twintigste editie van het festival uitverkocht. Er waren toen alleen nog tickets voor houders van een CJP-pas, maar de verkoop daarvan is tot nader order stopgezet vanwege de overbelaste CJP-servers.

Vorig jaar was Lowlands ook al binnen twee uur uitverkocht, maar toen begon de verkoop van de tickets al eind 2010 al in de verkoop.

Zo hield het festival de kaarten goedkoper dan wanneer ze in 2011 verkocht waren. De door staatssecretaris Zijlstra ingevoerde btw-verhoging van zes naar negentien procent werd zo immers omzeild en bezoekers waren zo’n twintig euro goedkoper uit. Dit jaar kost een kaart echter 185 euro.

Zo blijft de wedstrijd tussen het kabinet en de Lowlands-organisatie onbeslist, want beide partijen kunnen de traditioneel snel verkoop in hun voordeel uitleggen: Continue reading

Pinkpop betaalt helft btw.

Pinkpop neemt voor de editie van 2012 eenmalig de helft van de btw-verhoging voor zijn rekening.

De btw op de kunsten is vorig jaar door het kabinet-Rutte verhoogd van 6 naar 19 procent. Dat zou betekenen dat een dagkaart zo’n 10 euro duurder wordt en een weekendkaart 20 euro.

Door het initiatief van Jan Smeets stijgt de prijs van een en dagkaart nu maar van Continue reading

Poppodia in cijfers 2010: popmuziek onder vuur

De programmering van popmuziek, de afwisseling in het programma-aanbod en de kansen voor jong talent zijn in 2010 afgenomen.

De muziekactiviteiten namen af met 7% en het aantal bezoekers nam af met 8%. Toch was het totale resultaat beter dan het jaar ervoor.

Dat staat in de jaarlijkse publicatie ‘Poppodia in cijfers 2010’ van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).Blijkbaar hebben de Nederlandse poppodia al gekozen voor een voorzichtiger beleid voordat de bezuinigingen van het kabinet op cultuur en de btw-verhoging effect hadden.

De VNPF schrijft dat de gemiddelde programmakosten stijgen door steeds hoger wordende gages voor artiesten. Daardoor stijgt ook de gemiddelde entreeprijs sneller dan de koopkracht en de inflatie. Het gevolg is dat het concertbezoek afneemt.

De VNPF voorspelt dat de daling van het concertbezoek in 2011 nog sterker zal blijken door die  btw-verhoging.  Daardoor zullen de speelmogelijkheden voor onbekend talent nog verder afnemen en dus zal het totale aanbod verschralen.

Alle details lezen? Continue reading

Podiumpeiler 2011 bewijst gelijk linkse hobbyisten

Het onderzoek Podiumpeiler 2011 is een resultaat van de samenwerking tussen Muziek Centrum Nederland en Theater Instituut Nederland. Het werd uitgevoerd door Atlas voor gemeenten.

De uitkomst is net zo goed koren op de molen van linkse hobbyisten als stof tot nadenken voor het kabinet, en dan hopelijk in het bijzonder de staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra.

Volgens het rapport genereerden de podiumkunsten Nederland in 2009 minstens 900 miljoen euro op aan welvaart. De totale maatschappelijke investeringen in die podiumkunsten waren Continue reading

Opheffing Zuid-Hollandse Popunie definitief?

Er was al eerder sprake van het voornemen, maar nu lijkt het definitief: de Zuid-Hollandse Popunie wordt opgeheven.

Als gevolg van de kabinetsbezuinigingen op cultuur heeft de gedeputeerde van Cultureel Erfgoed en Media dat de provincie Zuid-Holland vindt dat popmuziek een gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Als gevolg daarvan zal de provincie Zuid-Holland geen subsidie meer uittrekken voor de  Popunie per 1 januari 2013. Dat is een grote klap voor de organisatie, want de provincie subsidieert de Popunie voor veertig procent van de totale begroting.

De Popunie zegt in een reactie dat gemeenten in deze tijd van bezuinigingen niet verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor popmuziek. Zij moeten immers zelf ook bezuinigen. Daarom verwacht de organisatie niet dat de Zuid-Hollandse gemeenten die veertig procent voor hun rekening zullen willen nemen.

Bovendien zal het moeilijk zijn om op deze korte termijn andere financieringsmiddelen te vinden, stelt de Popunie.

Nog fundamenteler is de kritiek dat Continue reading

Paradiso komt met laat protest tegen btw-verhoging.

Ruim na het ingaan van de maatregel en op een moment dat de protesten daartegen al lang verstomd zijn, komt het Amsterdamse Paradiso met kritiek op de btw-verhoging op concertkaartjes van 6 naar 19 procent.

Kern van de kritiek is het feit dat die verhoging niet geldt voor bioscoopkaartjes en toegangsbewijzen voor het circus. Paradiso stelt dat zo alleen het ‘platte vermaak’ wordt gespaard voor deze prijsverhoging.

De roemruchte Amsterdamse poptempel zet de verklaring kracht bij met een ludieke actie, een in linkse kringen terecht populaire manier van aandacht vragen voor een bepaald doel.

Paradiso publiceerde een verklaring op de website van het Magneet Festival en neemt ook de programmering van een podium voor zijn rekening, maar doet dat in de vorm van een circustent met de naam Circus Paradiso.

Continue reading

Muziek Centrum Nederland voert actie.

Muziek Centrum Nederland (MCN) krijgt per 1 januari 2013 geen subsidie meer en zal als gevolg daarvan verdwijnen.

MCN behartigt echter de belangen van de  vele Nederlandse ongesubsidieerde beroepsmuzikanten door workshops, trainingen, deelname aan internationale muziekbeurzen, het uitgeven van cd’s met bv historisch belangrijke opnamen, het bijhouden van de website www.muziekencyclopedie.nl, etc.

Om de publieke opinie te mobiliseren voor het behoud heeft MCN nu een internetpetitie geopend op de eigen website: Continue reading

Verhuizing Lowlands aanstaande?

Lowlands een Biddinghuizen zijn al sinds jaar en dag een vaste combinatie. De gemeente Dronten echter maakte enige tijd geleden al bekend de toeristenbelasting te gaan verhogen als onderdeel van noodzakelijke bezuinigingsvoorstellen. Hoewel dat maar om 60 cent per persoon per nacht gaat , is het totaal van al die dubbeltjes ongeveer een ton.

In een poging de druk op de gemeenteraad op te voeren, heet Lowlands bekendgemaakt een vertrek naar Duitsland te overwegen. Net over de grens zijn namelijk ook zeer geschikte fetivalterreinen, zo stelt de organisatie.

Op 16 juni bespreekt de gemeenteraad namelijk de bezuinigingsvoorstellen waar de verhoging deel van uitmaakt en Lowlands neemt nu het initiatief in een overigens begrijpelijke poging zowel de gemeenteraad als de publieke opinie te beïnvloeden.

Dronten moet net als veel andere gemeenten fors bezuinigen vanwege de vermindering van de budgetten door het kabinet. Er moet tot 2015 voor zo’n 5 miljoen euro worden bezuinigd, of er moeten meer inkomsten worden gevonden. De toeristenbelasting is daar en voorbeeld van.

Natuurlijk levert Lowlands Dronten ook andere inkomsten op, dus zal de gemeente het festival in principe niet kwijt willen.

Het eerdere bericht over de eventuele verhuizing van Lowlands vind je elders op deze site.

Cultuurbezuinigingen versnel ingevoerd

Staatssecretaris Zijlstra wil de cultuursubsidies niet in 2014, maar in 2013 laten ingaan.

Regeringspartijen VVD en CDA steunen hem vanzelfsprekend, net als de PVV, maar oppositiepartijen D66, SP en PvdA zijn tegen, omdat ze de cultuursector meer tijd willen geven zich aan te passen.

Over die bezuiniging van 200 miljoen is al veel te doen geweest. Zijlstra realiseert die door het stelsel voor cultuursubsidiëring te wijzigen. Daarbij zal de Raad voor Cultuur hem adviseren welke kunstinstellingen moeten besparen.

Door de bezuinigingen eerder in te voeren, weten Continue reading

« Older posts Newer posts »