elke dinsdagavond van 20:00 - 22:00 op RTV Katwijk op 106.8FM en via deze site


Uitzending gemist

Category: Dossier Bezuinigingen op cultuur en BTW-verhoging podiumkunsten (Page 1 of 6)

De rode draad van Kippenvel 681 van 13 juli: Italië, maar dan anders

In ‘De rode draad’ van Kippenvel 680 van 13 juli stellen we Italië centraal, maar dan anders: in songs van Mink DeVille, Crowded House, Paolo Conte, Pier Luigi Andreoni & Nicola Alesini  met een beroemde gastzanger en Giulia Millante komen allerlei aspecten van het echte of gedroomde land naar voren dat afgelopen zondag Europees kampioen ‘voetballuh’ werd…

 

Metropole Orkest voorlopig in veilige haven

Op donderdag 19 december is in de Tweede Kamer alsnog de motie aangenomen waarin regeringspartijen VVD en PvdA geld vrijmaken voor het Metropole Orkest uit de begrotingen van cultuur van minister Bussemaker en van die van media van staatssecretaris Dekker.

Alleen de fractie van de PVV stemde tegen.

Door dat bedrag van zestien miljoen euro kan het orkest door tot 2017, al moet het driftig op zoek naar minstens net zo veel eigen inkomsten.

Ook streeft het orkest ernaar te worden toegelaten tot de Culturele Basisinfrastructuur met ingang van de periode 2017-2020. Daarover beslist de Raad voor Cultuur: Continue reading

Metropole Orkest gered?

Wij blazen niet de loftrompet tot de overwinning binnen is, maar als de voortekenen ons niet bedriegen staat er iets moois te gebeuren: het Metrople orkest wordt vrijwel zeker gered, zij het op het laatste nippertje.

In de Tweede Kamer hebben de fracties van VVD en PvdA de koppen bij elkaar gestoken en zijn met een alternatief gekomen voor de voorgenomen subsidiestop voor het orkest en de daaruit voortvloeiende opheffing.

De twee regeringsfracties willen dat het orkest niet alleen de negen miljoen euro krijgt die als frictiekosten ter beschikking waren gesteld, maar nog zeven miljoen meer. Met die zestien miljoen euro moet het Metropole orkest zich kunnen bedruipen tot 2017.

Dat veronderstelt dan wel dat het orkest erin slaagt dat bedrag te verdubbelen met eigen inkomsten, want ook dat bedrag is de helft van de subsidie van voorheen.

De VVD en de PvdA vinden dat dit geld moet komen uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: staatssecretaris Dekker beheert de mediabegroting en fourneert die negen miljoen, terwijl minister Bussemaker de cultuurbegroting bestiert en zeven miljoen ter beschikking mag stellen.

Wij zijn daar helemaal voor, al laten de fracties het voorlopig aan de bewindslieden over om ervoor te zorgen zij dat elders bezuinigen om die zeventien miljoen vrij te maken.

Zo zijn SP en D66 blij met het initiatief. Tenslotte diende ook SP’er Van Dijk een motie in tot behoud van het orkest. D66 wil echter ook weten hoe de dekking van die verschuiving wordt gerealiseerd.

Na 2017 moet het orkest volgens de PvdA-fractie op eigen benen kunnen staan of eventueel opnieuw subsidie aanvragen. Dat is politiek ooki makkelijk te verkopen, want dat is net na deze kabinetsperiode, als dit kabinet erin slaagt de rit wél uit te zitten…

Eerder op diezelfde dinsdag 18 december bood het Metropole Orkest een delegatie Tweede Kamerleden ruim 35.000 handtekeningen aan van sympathisanten.

Misschien hebben die ook wel geholpen. Tekenen kan volgens ons nog altijd geen kwaad: Continue reading

SP voor Metropole Orkest

De SP heeft via Tweede Kamer-lid Van Dijk een motie ingediend om het Metropole Orkest te behouden.

De motie houdt in dat het orkest onder Cultuur gaat vallen en wordt gesubsidieerd uit de zgn. ‘frictiekosten’ die worden veroorzaakt door de opheffing. Dat zijn bijvoorbeeld opheffingskosten en afkoopsommen.

Juist doordat minister Bussemaker het idee inhoudelijk heeft afgewezen, brengt Van Dijk de motie in stemming. Die al over enkele weken plaatsvinden.

De petitie voor het behoud van het Metropole Orkest tekenen kan daarbij helpen: Continue reading

Petitie behoud Metropole Orkest

Het Metropole Orkest heeft een digitale petitie opgesteld voor wie staatssecretaris Dekker en de Tweede Kamer wil laten weten, dat het orkest niet moet worden opgeheven.

Op dit moment hebben een ruime 17.000 mensen die petitie ondertekend, maar hopelijk is dat aantal alweer snel achterhaald: Continue reading

Metropole Orkest toch geen subsidie meer

Sander Dekker, de nieuwe staatssecretaris van Cultuur, heeft ontkennend geantwoord op vragen van de SP en D66 het schrappen van de subsidie voor het Metropole Orkest te herzien.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk vroeg de staatssecretaris of hij de ‘frictiekosten’ die het opheffen van het Metropole Orkest met zich mee brengen, kunnen worden omgezet in subsidie. Daaraan zou de voorwaarde kunnen worden gesteld, dat het orkest op eigen kracht zou moeten kunnen blijven bestaan.

Ook een motie van D66 met het verzoek de subsidie van het orkest te heroverwegen en een voorstel van het Metropole Orkest zelf 3,5 miljoen euro subsidie toe te kennen, de helft van het huidige bedrag, wees Dekker af.

Als gevolg daarvan dreigt het Metropole Orkest per 1 augustus 2013 te worden opgeheven.

Wij vragen ons af of toekening van een of twee Grammy’s in februari 2013 in de categorieën Best Jazz Vocal Album en Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist(s) misschien alsnog tot een beleidswijziging zou kunnen leiden. Dat zou nog een symboolpolitiek zijn…

In beide gevallen zijn de nominaties voor het live-album dat het orkest maakte met Al Jarreau.

Het Metropole Orkest heeft al eerder twee Grammy’s gewonnen en werd los daarvan nog tien keer genomineerd.

Bijna opgeheven Metropole Orkest: alweer kans op twee Grammy’s

Het Metropole Orkest is afgelopen week maar weer eens genomineerd voor een Grammy Award, de meest prestigieuze muziekprijs van de VS. In werkelijkheid werd het Metropole in twee categorieën genomineerd.

In beide gevallen gaat het om het live-album dat het orkest maakte met Al Jarreau. Het Metropole Orkest is genomineerd in categorie Best Jazz Vocal Album en in de categorie Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist(s).

Het orkest heeft al eerder twee Grammy’s gewonnen en werd los daarvan nog tien keer genomineerd.

Dat is alles bij elkaar een conduitestaat om trots op te zijn, dachten wij. Het is dan ook des te navranter dat de Tweede Kamer op maandag 10 december debatteert over het voortbestaan van het orkest. Het staat namelijk op de nominatie te worden opgeheven.

Dat is nog eens cultuurbeleid…

Voorstellen Rutte en Samsom: btw-verhoging podiumkunsten van de baan

In de stortvloed van bekend geworden programmapunten van het te vormen kabinet Rutte-Asscher zijn ook er ook die over cultuur gaan.

Onder het goede nieuws valt zonder meer, dat de verhoging van het btw-tarief op de podiumkunsten naar 21 procent wordt teruggedraaid. Het gaat terug naar het oude tarief van zes procent, het percentage voor levensbehoeften.

Dat is vanwege het uitgangspunt dat cultuur bereikbaar moet blijven. De VVD ziet dus opeens het nut in van linkse hobby’s…

Lowlands: extra, goedkopere toegangsbewijzen in de verkoop

Aanstaande donderdag komt er een klein aantal kaarten in de verkoop. Het gaat daarbij om 122 doorverkochte en dus ongeldig gemaakte kaarten niet door sponsors geclaimde toegangsbewijzen.

Doordat de btw-verhoging op concertkaarten inmiddels weer is teruggedraaid, zijn de kaartjes bijna twintig euro goedkoper dan de eerder verkochte. Ze kosten nu 166 euro in plaats van 185 euro.

Wie eerder blij was met een kaartje, kan dat maar beter blijven: het verschil in btw krijgen zij niet terug. De btw is immers door de organisatie al aan de overheid afgedragen…

« Older posts