elke dinsdagavond van 20:00 - 22:00 op RTV Katwijk op 106.8FM en via deze site


Uitzending gemist

Category: Dossier Gehoorschade (Page 2 of 2)

Onrust in Vlaanderen door strenge live-geluidsnorm

Bij onze zuiderburen is een stormpje opgestoken vanwege de door de regering voorgestelde maximaal toegestane hoeveelheid decibellen bij concerten en in discotheken.

Grote concertorganisatoren protesteren tegen het maximum van 100dB. Zij vinden dat te weinig. Toch hebben zij al eerder concessies binnengesleept, gedaan door de verantwoordelijke minister.

Zo wordt het geluid gemeten over een uur in plaats van over het oorspronkelijk aangekondigde kwartier.

Door die 100 dB zou Vlaanderen beschikken over de strengste geluidswetgeving van Europa, terwijl Frankrijk 15 dB toestaat en Engeland zelfs 107. Nederland en Denemarken houden het op 103 dB.

Bovendien verplicht de Vlaamse wet het gratis verstrekken van oordopjes aan bezoekers en dat kan een forse extra kostenpost opleveren. Dat is op zich nog een reëel argument, maar de andere worden er door de sector met de haren bijgesleept.

Zo zouden oordopjes Continue reading

Convenant Gehoorschade in de maak

De laatste jaren is het volume van live-concerten steeds harder geworden. Dan hebben we het over van die ouderwetse concerten met een band op een podium die live speelt en niet over de bijna wekelijks georganiseerde immens populaire dance – en housemanifestaties, waar het er overigens ook niet zachtzinnig aan toe gaat.

Bij die live-optredens beschermen de bandleden zich de laatste jaren terecht tegen het lawaai dat ze zelf maken met geavanceerde oortjes, waarop het geluidsniveau perfect kan worden ingesteld, terwijl ze tegelijk het zaalvolume volledig blokkeren.

Of zaalmixers dat ook doen, is Kippenvel onbekend. Wel weten wij dat die beroepsgroep een bijna ziekelijke hang heeft naar hard, harder, hardst. De motivatie is dan steevast dat het publiek dat wil, maar het is in ieder geval wat het publiek kríjgt.

Soms klagen zelfs omwonenden over geluidsoverlast door het zaalvolume. Als het niet zo treurig was, zou je het bijna een prestatie vinden dat je geluid zo hard kunt zetten.

De enige mensen van wie dus word aangenomen dat ze zich vrijwillig blootstellen aan dit auditieve geweld, vormen het publiek, ook wel ‘de klant’ genoemd.

Toch wordt er ook geklaagd. Dat gebeurt door allerlei bezoekers én journalisten, maar ook door gehoorexperts. Bovendien worden ook werknemers in de entertainmentindustrie beschermd tegen te hard geluid door de ARBO-wet en dat is niet voor niets.

Daarom wordt  door belanghebbende partijen overlegd over het Convenant Gehoorschade. Bedoeling daarvan is uiteraard dat daarin afspraken over geluidsbeperking, voorlichting en handhaving worden opgenomen.

Initiatiefnemers zijn Continue reading

Vlaamse clubs introduceren campagne tegen te harde geluidsvolumes.

Clubcircuit, een samenwerkingsverband van elf onafhankelijke Vlaamse muziekclubs en concertorganisatoren, start de campagne ‘Muziek moet plezant blijven denk aan je oren’ .

Deze campagne, in onnavolgbaar Algemeen Beschaafd Vlaams ‘sensibiliseringscampagne’ genoemd, moet concertgangers bewust moet maken van de gevaren van te harde muziek, want in Vlaanderen lopen ieder jaar twintigduizend jongeren gehoorschade op.

De campagne is het logische gevolg van Continue reading

…. en huiver!

Popprofessor Tom ter Bogt stond trots op de foto met zijn oordoppen op maat. Neerlands popacademicus liet het bij wat persoonlijk commentaar. Misschien vond hij zijn eigen gehoorverlies als voorbeeld duidelijk genoeg en inderdaad, als zijn aankoop geen signaal is, wat is het dan?

Het vaak uitgezonden reclamespotje met Willeke Alberti zal ondanks haar huidige tournee niet in de eerste plaats aan popliefhebbers appelleren. Zij denken bij haar aan geraniums, griepprikken of rollators en voelen zich dus verre van aangesproken. Toch moeten juist zij gewaarschuwd zijn, omdat zij ondanks hun vaak steeds eigenwijzer wordende lichamen vol overgave jong willen blijven. Wat is daarvan een beter bewijs dan naar een popconcert gaan, al is dat in de praktijk vaak een bluesconcert?

Vanaf hun veertigste loopt hun gehoor echter al terug zonder dat zij daarvoor zelf moeite hoeven doen. Die uit de Marshalls blazende, gespierd mannelijk twaalf-matenblues is dan nog maar een van de vele loerende gevaren. Continue reading

Newer posts »