De PvdA heeft bij monde van Kamerlid Agnes Wolbert gepleit voort een maximaal aantal decibellen in discotheken en andere uitgaansgelegenheden.

In Metro zegt ze, dat ter controle elke uitgaansgelegenheid een decibelmeter moet hebben. Ze vraagt minister Schippers van Volksgezondheid maatregelen te nemen. Doel is het tegengaan van gehoorschade bij jongeren.

Wolbert zegt te zijn geschrokken van cijfers uit een op maandag 27 mei gepubliceerd onderzoek van de Nationale Hoorstichting. Daaruit blijkt dat het gehoor van Nederlandse jongeren verder is verslechterd. Van de jongeren die de hoortest deden op de al langer bestaande website www.oorcheck.nl , scoorde maar liefst 38 procent onvoldoende of slecht.

Dat is een sterke toename, want twee jaar geleden was dat nog dertig procent. De oorzaak voor die stijging is harde muziek, of dat nu muziek in uitgaansgelegenheden is of op mp3-spelers.

Wolbert realiseert zich, wat die jongeren veelal te laat beseffen: gehoorschade als gevolg van harde muziek kan niet worden genezen. Zij vreest dat opgroeiende generaties met grote sociale en maatschappelijke problemen te kampen krijgen door gehoorschade.
Juist doordat jongeren zich daarvan onvoldoende rekenschap geven, wil Wolbers een wettelijke norm van maximaal honderd decibel instellen. De decibelmeter moet de jongeren tegelijkertijd laten zien hoe hard de muziek daadwerkelijk staat.

Het is nieuw initiatief in een proces dat langzaam gaat: twee jaar geleden sprak de Hoorstichting al samen met brancheverenigingen van evenementen, festivals en poppodia af dat muziek niet langer dan vijftien minuten achter elkaar boven de 103 decibel mag uitkomen. Het betreft hier echter een convenant en geen wet,zodat er geen sancties staan op overtreding van die afspraak.

Op donderdag 30 mei debatteert de Tweede Kamer minister Schippers over het voorkomen van ziekten en/of gezondheidsschade.

Als je nog argumenten nodig hebt die Wolberts idee ondersteunen, vind je die in de categorie Dossier Gehoorschade.