Na uitgever Simon & Schuster heeft ook Bob Dylan zijn excuses aangeboden voor de niet door hem gezette handtekeningen in negenhonderd exemplaren van zijn ‘The Philosophy of Modern Song’, die te koop waren voor 599 dollar per stuk, zo’n 575 euro.

Dylan wijdt er een persoonlijk excuus aan, dat dan weer niet uitblinkt in logica en dus niet in  duidelijkheid.

Dylan begint zijn verklaring met de bevreemdende distantie tot de echte wereld die ook zijn optredens kenmerkt, als hij schrijft:

‘I’ve been made aware that there’s some cotroversy about signatures on some of my recent artwork prints and on a limited-edition of Philosophy Of Modern Song. I’ve hand-signed each and every art print over the years, and there’s never been a problem.

Zonder zijn verklaringen nu puntsgewijs te willen ontleden, komt die opmerking over het al jarenlang  persoonlijk signeren van zijn grafische werk toch behoorlijk uit de lucht vallen: het lijkt een poging verdere schade te beperken.

Hij wijt het gebruik van de ‘handtekingenmachine’ aan aanvallen van ‘Benigne recidiverende vertigo’ in 2019, ofwel aanvallen van draaiduizeligheid, en de coronamaatregelen die daarop toevalligerwijs op volgden:

‘However, in 2019 I had a bad case of vertigo and it continued into the pandemic years.’

Vervolgens stelt Dylan, dat er vijf man in zijn onmiddellijke nabijheid nodig zijn om zijn persoonlijke handtekeningensessies mogelijk te maken:

‘It takes a crew of five working in close quarters with me to help enable these signing sessions, and we could not find a safe and workable way to complete what I needed to do while the virus was raging.’

Ik weet dat Dylan rock royalty is, maar die niet onderbouwde uitspraak zet mijn verbeelding aan het werk: zouden die vijf de boeken open voor hem neerleggen, zijn handtekening droogdeppen met vloeipapier, kopjes thee aandragen of misschien toch een aantal van die handtekeningen zetten om His Bobness te ontzien?

Dat leidde volgens Dylan onder tijdsdruk tot de logische oplossing: niet alleen bedacht hij het gebruik van de handtekeningenmachine niet zelf, maar wérd het aan hem voorgesteld. Bovendien stelden die niet bij naam genoemde anderen dat die machine ‘voortdurend’ werd gebruikt in de kunstwereld én in de literaire wereld:

‘So, during the pandemic, it was impossible to sign anything and the vertigo didn’t help. With contractual deadlines looming, the idea of using an auto-pen was suggested to me, along with the assurance that this kind of thing is done ‘all the time’ in the art and literary worlds.”

Dylan besluit zijn verklaring met de mededeling dat hij die fout ‘onmiddellijk’ gaat herstellen, al geeft  hij niet aan hoe. Dat geldt blijkbaar voor het boek én voor zijn grafische werk:

‘Using a machine was an error in judgment and I want to rectify it immediately. I’m working with Simon & Schuster and my gallery partners to do just that. With my deepest regrets, Bob Dylan.’

Ik concludeer voorzichtig dat deze Nobelprijswinnaar weleens betere teksten heeft geschreven…

Overigens kan die laatste alinea niet anders betekenen dan dat Dylan nu hoogstpersoonlijk deemoedig negenhonderd boeken uit dozen haalt en die in volstrekte eenzaamheid tijdens lange sessies signeert, terwijl hij ook nog eens zelf zijn kopjes thee moet zetten.

Misschien is het een idee dat hij die vijf assistenten het hele gebeuren laat opnemen en het resultaat vervolgens integraal op zijn site zet.

Hoe hij de oplages van zijn grafische werk van zijn echte handtekening wil voorzien, is overigens ook de Engelse verkoper ervan voorlopig nog onduidelijk. Castle Galleries zette immers deze post op hun facebookpagina:

‘We were informed late yesterday that during the Covid 19 pandemic Bob Dylan used an autopen to sign several of his limited edition prints rather than his usual hand signature. These editions are: The Retrospectrum Collection prints and the Sunset, Monument Valley print which were released by us this year. We can confirm that all other editions were individually hand signed by Bob Dylan himself.

We were entirely unaware of the use of autopen on these particular prints, and we sincerely apologise for the disappointment this may cause.

We will be reaching out to each and every one of our collectors who purchased any print from the above editions to offer a solution to fully rectify the matter.

Details on how we intend to resolve this matter will follow shortly.’

https://www.facebook.com/castlegalleries

Eerdere berichten over Bob Dylan vind je in de categorie Nieuws.